Welkom

Visie

Werkwijze

Christa Koerts

Psychische APK

Loopbaan APK

Coaching

Loopbaanbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Teambuilding

Workshops

Psychische APK

Loopbaan APK

Persoonlijke 

begeleiding

Relatiebegeleiding

Jongeren

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultancy voor psychisch onderhoud

 

Psychische gezondheid, uit jezelf halen wat er in zit, nadenken over je leven en veranderen als dat nodig is. Op zoek naar de passie, in je leven en in je werk. 

Dat is waar chance2change mensen bij kan helpen. 

 

Wij zijn er voor particulieren die willen werken aan zichzelf, aan hun relaties met partner, kinderen, de omgeving. Via een kort of lang traject, of via een jaarlijkse ‘psychische APK’. Om problemen te voorkomen, of als het al helemaal uit de hand is gelopen. 

 

Wij helpen organisaties om meer uit mensen te halen, teams te versterken, 

verzuim te voorkomen. Via een workshop, een teamtraining, coaching of een 

individuele ‘loopbaan APK’ of ‘psychische APK’. 

 

Chance2change biedt zich aan als spiegel. Als een mogelijkheid om een deur te openen. Vanuit een diepe belangstelling voor mensen, met humor en een 

creatieve aanpak. Voor een kans om te veranderen. 

 

Chance2change richt zich op de organisatie en de medewerker, met als basis de arbeids- en organisatiepsychologie. Hieronder vallen re-integratiebegeleiding, carrièreadvies en -onderzoek, teamcoaching en dergelijke. U vindt dat uitgebreid op deze website. 

 

Daarnaast is er nu Praktijk het Ossenpad. Hierin richt ik mij op particuliere 

cliënten die behoefte gevoelen op een andere wijze met hun persoonlijke 

ontwikkeling bezig te gaan. Het Ossenpad refereert aan de Taoistische wijze van denken, helen en ontwikkelen. Zie daarvoor de website www.ossenpad.nl

 

 

 

 

 

 

Visie

Chance2change vindt het belangrijk te onderzoeken waardoor de patronen en vicieuze cirkels waar mensen of organisaties in terecht zijn gekomen, zijn ontstaan om vervolgens met u in het hier en nu te ontdekken hoe u het anders  kunt doen. 

Uw identiteit en overtuigingen worden gevormd door wat u in uw jeugd van uw ouders en omgeving hebt geleerd. U heeft zich aangepast en geleerd zich op een bepaalde manier te gedragen. Maar die aanpak is in uw volwassen leven niet altijd bruikbaar, en kan soms zelfs problematisch worden. Vaak bent u zich niet bewust van dit soort patronen, maar werken ze wel door in uw gedrag en gevoel.

In de loop van ons leven leren we, veranderen we, groeien we. Dat geeft vaak pijn, want het gaat niet vanzelf. Maar die pijn kan wel nodig zijn om in beweging te komen. Die beweging, die kans om te veranderen, daar helpen we u graag bij.

 

 

 

Werkwijze

Om te beginnen wil chance2change graag helderheid verkrijgen over uw uitgangspositie, voordat we met u aan een traject beginnen. Daarom beginnen we met een (gratis) intakegesprek. Vervolgens maken we een plan van aanpak, met daarin helder verwoord de aandachtspunten waar we met u aan gaan werken. 

Halverwege het traject evalueren we samen het proces. Bij werknemers betrekken we uiteraard ook de leidinggevende bij de opzet van het traject en de evaluatie.

Tijdens het traject kijken we op een dieper niveau naar onderliggende patronen, en tegelijkertijd besteden we aandacht aan zaken die nu spelen. Daarvoor zetten we nieuw gedrag in, dat u uitprobeert, waarna we het weer bespreken en zo nodig aanpassen. Het doel is leren door diepgaande verandering.

We hebben veel verschillende technieken tot onze beschikking. U krijgt dus altijd een therapie op maat. Zo kunnen we samen met u kiezen voor technieken uit 

psychodrama, organisatie- en familieopstellingen, Neuro-Linguïstisch Programmeren, Gestalttherapie, lichaamsgerichte technieken en transactionele analyse.

 

 

 

Wie is Christa Koerts?

Ik ben een veelzijdig en ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog en psychodramatherapeut, maar realistisch genoeg om niet alles alleen te willen doen. Zonodig maak ik graag gebruik van mijn uitgebreide netwerk. Bij trainingen en workshops werk ik vaak samen met professionals die met hun specifieke kennis en vaardigheden meerwaarde bieden aan jouw proces. Ook bij langlopende behandelingen kan het soms goed zijn als anderen onderdelen of het vervolg van het traject voor hun rekening nemen. Zo bied ik begeleiding op maat.

 

Met mijn bedrijf richt ik me op vragen die mensen hebben over zichzelf, hun relaties en hun werk. Ik ben goed in samen met u op zoek gaan naar die aspecten van dieper liggende overtuigingen, die maken dat u bepaald (storend, repeterend, ziekmakend) gedrag vertoont. Dat betekent dat we puzzelstukjes bij elkaar zoeken om het geheel duidelijk te krijgen. Door mijn manier van werken help ik u zicht te krijgen op wat daarbij een rol speelt en wat het met je doet. Als dat duidelijk is, bekijken we welke keuzes u kunt maken om het anders aan te pakken. Met als resultaat: vitaliteit, veerkracht en verandering in uw werk en leven.

 

Ik doe dat bijvoorbeeld door relaties te visualiseren. In de ruimte, op papier, of in je lichaam. 'Zo had ik het nog nooit bekeken', hoor ik bijna dagelijks van mensen, en dat is wat ik hoop te bereiken, dat u dingen van een andere kant ziet, kunt relativeren. Ik doe dit werk vanuit een diepe belangstelling voor mensen en hun drijfveren. Met warmte en humor wil ik u graag een kans geven om te veranderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christa Koerts

 

Simplificeerder

 

Bijverlichter

 

Verbinder 

 

Vertaler 

 

Spiegoloog 

 

Inspirator