Organisaties

Visie

Werkwijze

Christa Koerts

Psychische APK

Loopbaan APK

Coaching

Loopbaanbegeleiding

Verzuimbegeleiding

Teambuilding

Workshops

Psychische APK

Loopbaan APK

Persoonlijke 

begeleiding

Relatiebegeleiding

Jongeren

 

Consultancy voor psychisch onderhoud

 

Wij helpen organisaties om meer uit mensen te halen, teams te versterken, 

verzuim te voorkomen. Via een workshop, een teamtraining, coaching of een 

individuele ‘loopbaan APK’ of ‘psychische APK’.

 

 

Psychische APK

Dit onderzoek gericht op het functioneren van de persoon in zijn (werk)omgeving. De uitkomst geeft inzicht in: 

 

 • kwaliteiten en valkuilen
 • zelfvertrouwen
 • omgaan met grenzen
 • energiebalans
 • terugkerende gedragspatronen die belemmerend werken

 

Het resultaat is een sterkte-zwakteanalyse, inzicht in eigen mogelijkheden en 

beperkingen. Tevens concrete voorstellen voor de toekomst.

 

 

 

Loopbaan APK

Dit onderzoek gericht op loopbaanontwikkeling. De uitkomst geeft inzicht in: 

 

 • geschiedenis: loopbaan tot nu toe
 • kwaliteiten en valkuilen
 • inspiratiebronnen en voorwaarden
 • zelfvertrouwen, omgaan met grenzen, energiebalans
 • terugkerende gedragspatronen die belemmerend werken in de loopbaan
 • match tussen persoon, functies en type organisatie

 

Als resultaat heeft u zicht op de mogelijkheden binnen uw eigen loopbaan, met een stappenplan voor de toekomst.

 

 

 

Coaching

Leiding geven is leuk, maar soms lastig. Uw medewerker heeft samen met u doelen vastgesteld, maar het lukt hem maar niet ze te realiseren, ook al doet hij erg zijn best. Uw team loopt niet lekker, en u krijgt het niet voor elkaar het tij te keren. Een medewerker heeft spanningsklachten, zoekt de schuld altijd buiten zichzelf en raakt steeds verder uit balans, zodat u vreest voor verzuim. Een ander heeft potenties voor een leidinggevende functie, maar moet nog veel leren.

 

Hoe gaat u hiermee om?

 

Als werknemer blijft u graag geïnspireerd en gemotiveerd. Maar soms lukt het niet meer om hoofd- van bijzaken te scheiden en wordt u volledig opgeslokt door de drukte van alledag. U ziet alleen nog problemen, geen oplossingen, gaat piekeren. U wilt het wel anders aanpakken, maar krijgt het niet voor elkaar.

 

Coaching kan dan voor u de oplossing zijn.

 

Chance2change houdt u graag een spiegel voor, helpt u deuren te openen. Via regelmatige gesprekken helpen we u de boel op een rijtje te zetten, eens een andere aanpak te bedenken en deze een volgende keer weer bij te stellen.

 

 

 

Loopbaanbegeleiding

Geeft uw werkgever aan dat u uitstekend geschikt zou zijn voor een andere functie, maar durft u het niet aan? Is er een reorganisatie op komst en moet u nu eens goed bedenken hoe u uw toekomst bij deze organisatie voor zich ziet? Of wilt u misschien zelf een stap maken in uw carrière, naar een leidinggevende functie, maar weet u niet of u daar wel geschikt voor bent? 

 

Middels een regelmatige ‘loopbaan APK’ helpt chance2change u in het oog te houden wat u nu echt wilt en kunt, en waarbij u hulp kunt gebruiken. 

 

 

 

 

 

Verzuimbegeleiding

Als een werknemer uitvalt door psychische klachten als overspannenheid, overbelasting, burn-out, depressieve klachten, kan chance2change helpen. In overleg met de werknemer, de organisatie en de bedrijfsarts stellen we een plan van aanpak op, gericht op reïntegratie. In gesprekken met de werknemer zoeken we de achtergronden van het verzuim. Zo nodig pakken we samen dieperliggende oorzaken aan om uitval in de toekomst te voorkomen. Na de reïntegratie is de 'psychische APK' een goed middel om de werknemer psychisch gezond te houden.

 

 

 

 

 

Teambuilding

Een goede samenwerking is belangrijk voor een goedlopende organisatie. Chance2change biedt teambuildingstrainingen, zowel voor nieuwe teams als voor bestaande teams waar de dingen niet lekker lopen.

We beginnen met het creëren van draagvlak voor verandering, bij teamleden én leidinggevenden. Pas dan volgt een traject van bijvoorbeeld workshops, intervisie en coaching, waarin we graag de leerpunten meenemen die mensen zelf hebben aangegeven.

Ons uitgangspunt is dat mensen binnen een team elkaar moeten verstaan, bekend moeten zijn met elkaar en elkaars kwaliteiten, waarden en overtuigingen. Pas dan kan een goedlopend team ontstaan.

 

 

 

 

Workshops

Naast individuele gesprekken en teambuilding, biedt chance2change verschillende interessante workshops voor organisaties. Daarbij gebruiken we niet alleen onze kennis van de psychologie, maar ook psychodramamethoden of oefeningen uit organisatie- en familieopstellingen. Een selectie:

 

 • Conflicthantering

 

 • Leiderschapsstijlen

 

 • Zelfmeesterschap

 

 • Passie in je werk en je leven

 

 • Wat vertelt je lijf

 

 • Loopbaanvraagstukken

 

 • Intervisie

 

 • Aandachtsdagen